Mgr. Halina Zawiszová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633462

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.67

asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 15:15–16:15 2.67
Nepravidelné
2.67 jindy než během pravidelných konzultačních hodin (vč. možnosti konzultovat online) po domluvě e-mailem
ČLÁNEK
Zawiszová H., Nekvapil J. Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu. Slovo a slovesnost. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Barešová I., Zawiszová H. Creativity and Innovation in Word Formation by Japanese Young People. In Emonds J., Janebová M. (Eds.) Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. 2014.
Zawiszová H. Mapping Japanese Young People’s Beliefs about Their Emotional Display in Interaction with Friends and Acquaintances. In Głuch D., Duc-Harada P., Sonoyama S. (Eds.) Japanese Civilization: Tokens and Manifestations. 2019.
KNIHA - CELEK
BAREŠOVÁ I., Zawiszová H. Současná hovorová řeč mladých Japonců. 2012.
PŘEKLAD
Zawiszová H. The historical position of Language Management Theory. In Fairbrother L., Nekvapil J., Sloboda M. (Eds.) The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Japonština 1 ASJ/J1 ZS 4
Japonština 5B ASJ/J5B ZS Cv 2
Příprava na testy japonských institucí 2 ASJ/T2 ZS Cv 2
Diplomový seminář 2: Bakalářská práce DAS/BC2 ZS Se 2
Diplomový seminář 2 DAS/DS2 ZS Se 2
Bakalářský diplomový seminář 1 ASJ/1BS1 ZS Se 2
Bakalářský diplomový seminář 2 ASJ/1BS2 ZS Se 2
Japonština 7 DAS/JC7 ZS Se 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.