Info pro studenty/absolventy japonštiny – Boston Career Forum 2021 online + 3fázový online seminář

Úterý 17. srpen 2021, 14:40

Informuji studenty a absolventy japonštiny, že Career Forum Boston 2021 (https://careerforum.net/ja/event/onf/) – náborová akce zaměstnavatelů z řad mezinárodních firem určená pro stávající i budoucí uchazeče o zaměstnání, které hovoří japonsky a anglicky – probíhá i v letošním roce online. Jde o mimořádnou příležitost se akce zúčastnit bez nutnosti cestovat do Bostonu.

Účastníkům akce a zájemcům je doporučeno zúčastnit se nejprve přípravného 3fázového online semináře, v rámci kterého získají potřebné a praktické informace.

Detaily a více informací viz přiložené soubory (průvodní dopis v japonštině + informační letáček v japonštině a angličtině) a v nich uvedené odkazy.

V případě dotazů kontaktuje e-mailem mne nebo přímo zodpovědnou osobu z CFN, paní YOSHIDA Maiko (kontaktní údaje naleznete v přiloženém souboru).

 

T. Nakaya

 

Pozn. Vzhledem k charakteru a specifikám výběrových řízení (zejm. na pracovní pozice v Japonsku) doporučují pořadatelé náborové akce a souvisejících přípravných akcí účast zájemcům již z řad studentů nižších (neabsolventských) ročníků.

Zpět