Nové Publikace

Vyšlo nové číslo katederního časopisu Dálný východ

V novém čísle časopisu Dálný východ najdete příspěvky studentů katedry asijských studií, které jsou zároveň jejich závěrečnými výstupy kurzu Orientalismus a okcidentalismus:

orientarizumu: Orientalismus v české komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974); Judo ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje (1974); Orientalismus v prvním díle seriálu Šógun (1980); Orientalizmus vo filme Posledný samuraj (2003); Analýza orientalismu ve filmu Gejša (2005); Orientalismus ve filmovém snímku 47 róninů (2013); Orientalismus ve filmu Psí ostrov (2018); Orientalismus na české hudební scéně: analýza videoklipu Mimořádná linka  

dongfangzhuyi: Orientalismus ve videoklipu China Girl – David Bowie; Nicki Minaj – Chun Li: orientalismus v americkém videoklipu; Orientalismus ve filmu Karate Kid 

Celé číslo je dostupné zde

Série publikací Koreans and Central Europeans je dokončena

Andreas Schirmer (ed.): Central Europeans in Korea: Alice Schalek, Alma Karlin, Fritz Hansgirg, and Many Others. Vienna: Praesens 2020 [= Koreans and Central Europeans: Informal Contacts up to 1950, ed. by Andreas Schirmer; 3]. ISBN 978-3-7069-1105-4 (print), ISBN 978-3-7069-3013-0 (e-book).

Over more than 900 pages, this series, edited by Andreas Schirmer, documents “informal contacts up to 1950”. The concluding third volume is now finally out: Central Europeans in Korea: Alice Schalek, Alma Karlin, Fritz Hansgirg, and Many Others is a multi-perspective compendium of evidence about the astonishingly large number of visitors to Korea from Austria, the Czech Republic, Hungary, Romania, Poland, and Slovenia (or the respective predecessor states) up to the mid-twentieth century. Carefully researched, spotlighting numerous previously undiscovered sources, and richly illustrated, this volume examines and presents testimonies and traces of these contacts, be they documents, writings, photographs, or works of art. Included are various cases of contact between Koreans and Central Europeans in Korean settlements on Russian or Chinese (or Manchurian) territory. The contact of Austrian prisoners of war and Czechoslovak legionnaires with the Korean diaspora in the Far East forms a rich side story. Overall, this volume bears witness to the history of contact between Koreans and Western travelers and the historical experience of Western expatriates in Korea as still being full of surprises.

Nová publikace o vietnamském organizovaném zločinu v ČR

Nožina, Miroslav and Kraus, Filip. 2020. Vietnamese Organized Crime in the Czech Republic. Palgrave Maxmillan. ISBN 978-3-030-43612-4

Tato kniha pod názvem Vietnamský organizovaný zločin v České republice je sociálně antropologickým vhledem do života Vietnamské diaspory a toho jak její formování a život ovlivňuje existence struktur vietnamského organizovaného zločinu v ČR. Jedním z autorů je Filip Kraus, vedoucí vietnamské sekce Katedry asijských studií.
Kniha analyzuje data shromážděná v prostředí vietnamské diaspory a přináší popis hlavních druhů trestné činnosti, která je popsána v jejích historických souvislostech. Autoři kniha tvrdí, že rozvoj organizované zločinu byl umožněn překotnou ekonomickou, sociální a politickou transformací po roce 1989. Kniha taktéž ukazuje měnící se identity migrantů a dochází k závěru, že Vietnamský organizovaný zločin se bude nadále transformovat. Jeho vliv na každodenní život diaspory bude upadat, nicméně v některých oblastech - jako je například ekonomická kriminalita, či obchod s narkotiky- bude i nadále aktivní.

Nová publikace představuje dějiny a politický vývoj ČLR

Publikace Dějiny Čínské lidové republiky z pera kolektivu autorů (Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička) přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.

Vyšel Lexikon kinematografie čínského světa z pera K. Hladíkové a P. Jandy

Publikace v úvodní části nastiňuje chronologický vývoj kinematografie čínského světa s ohledem na specifika jednotlivých kulturně-geografických oblastí: pevninské Číny, Taiwanu a Hongkongu. Kinematografii čínského světa lze analogicky k 'sinofonní literatuře' definovat jako 'sinofonní kinematografii' zahrnující všechny filmy, které jsou mluveny čínštinou a jejími dialekty. Po shrnutí vývoje filmu v čínsky hovořícím světě následuje samotný lexikon s abecedně řazenými hesly, jež představují nejvýznamnější režiséry, filmy, termíny z filmové historie a teorie, jakož i významné filmové festivaly a filmové ceny v sinofonním světě. Za lexikonem následují rejstříky umožňující vyhledání jednotlivých výrazů v různých tvarech překladů a přepisů, jakož i v jednoduchých a tradičních znacích.

Český překlad knížky japonského spisovatele Tošikazua Kawagučiho je na světě

V nakladatelství Kniha Zlín právě vychází kniha současného japonského spisovatele Tošikazua Kawagučiho (川口俊和) s názvem Než vystydne káva (コーヒーが冷めないうちに) v českém překladu Ivony Barešové z KAS. Kniha vypráví příběhy čtyř dvojic (milenců, manželů, sester a matky s dítětem), které se v malé japonské kavárně Funiculi Funicula pokusily vrátit do minulosti. Při této cestě však musí dodržet určité podmínky. Přítomnost nezmění a čas na cestu v čase mají omezený – než jim vystydne káva.

Prof. Zdenka Švarcová se zabývá legendou Ono no Komači

Knížka pojmenovaná Legenda Komači: Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó představuje srovnávací studii s komentovanými překlady pěti středověkých japonských divadelních textů (her ), v nichž se v různých podobách objevuje postava legendární básnířky z 9. století, Ono no Komači. Porovnána jsou dvě libreta, v nichž autor sleduje smyšlený příběh o životě a smrti básnířky, se třemi hrami, v nichž je v postavě Komači oslavena japonská poezie waka.

S. Martinásková z KAS píše o reflexi modernizace Japonska v tradiční poezii tanka a haiku

Publikace Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku je věnována básnické reflexi modernizace Japonska v tradičních formách tanka a haiku od konce 19. století do současnosti. Pozornost je věnována tomu, jak básníci napříč monitorovaným obdobím zachycují proměny doby, společnosti a způsobu života. V kontextu nové, moderní doby je redefinován pojem „příroda“ tradičně představující hlavní zdroj básnické inspirace. Autorka se také zabývá tím, jak moderní básníci ve své tvorbě za užití motivů moderního světa pojímají mezilidské vztahy.

H. Zawiszová z KAS vydala novou knihu zabývající se japonskou sociální interakcí

Kniha On 'doing friendship' in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people přináší nahlédnutí do konverzačních interakcí mladých Japonců, kteří sami sebe označují za přátele. Sleduje, jak mluvčí manifestují a zároveň utvářejí své vztahy v interakci, jinými slovy, jak „dělají přátelství“. Studie čerpá především z poznatků a metod konverzační analýzy, interakční lingvistiky a interakční sociolingvistiky. Pomocí analýzy nahrávek rozhovorů, pořízených samotnými aktéry v pro ně přirozeném prostředí, byly autorkou vyčleněny tři kategorie úzce propojených praktik, jež se jeví jako zásadní pro „dělání přátelství“ ve zkoumaném kontextu. Jsou to konverzační humor, konverzační vyprávění a konstrukce vztahové kontinuity. Stěžejní část této publikace pak tvoří detailní analýza a popis způsobů realizace a využití praktik spadajících do těchto tří kategorií v konverzačních interakcích jedné dvojice přátel.

Vyšla kniha na téma Korejců ve střední Evropě, editorem je A. Schirmer z korejské sekce KAS

Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others is a multi-perspective compendium of evidence about two Korean archaeologists who spent formative but also troubled years in Europe during the 1930s and 1940s. Decades before a Korean diaspora in Europe began to take shape, these two embodied unique facets of what can be called a Korean colonial modernity outside of the Japanese empire. [...] Carefully researched, spotlighting numerous previously neglected or undiscovered sources, and richly illustrated, this volume is devoted to the examination of testimonies, writings and “traces” of very distinctive individuals. Special attention is given to how they negotiated European representations of East Asia — challenges to their Korean nationalist, yet nuanced, stances of self-assertion. (zdroj)

Vyšlo nové vydání knihy Dějiny Vietnamu, součástí autorského týmu je i M. Strašáková z KAS

Publikace představuje dějiny Vietnamu od nejstarších dob až po současnost. Od prvních kultur doby bronzové přes hlavní milníky francouzské koloniální nadvlády až k druhé indočínské válce, na jejímž konci se podařilo Vietnam sjednotit pod komunistickým režimem, který se v zemi drží u moci až do současnosti. Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Nové vydání je obohacené o vietnamskou diakritiku a celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR. (zdroj)

T. Slaměníková (KAS FF UP) vydala novou knihu o čínském znakovém písmu

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ. Toto číslo bylo sestaveno u příležitosti významného životního jubilea přední české japanoložky prof. Zdenky Švarcové, která na Katedře asijských studií FF UP působí. Autory příspěvků jsou čeští i zahraniční kolegové a žáci paní profesorky. Celé číslo je dostupné ke stažení zde. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)