Nové Publikace

Český překlad knížky japonského spisovatele Tošikazua Kawagučiho je na světě

V nakladatelství Kniha Zlín právě vychází kniha současného japonského spisovatele Tošikazua Kawagučiho (川口俊和) s názvem Než vystydne káva (コーヒーが冷めないうちに) v českém překladu Ivony Barešové z KAS. Kniha vypráví příběhy čtyř dvojic (milenců, manželů, sester a matky s dítětem), které se v malé japonské kavárně Funiculi Funicula pokusily vrátit do minulosti. Při této cestě však musí dodržet určité podmínky. Přítomnost nezmění a čas na cestu v čase mají omezený – než jim vystydne káva.

Prof. Zdenka Švarcová se zabývá legendou Ono no Komači

Knížka pojmenovaná Legenda Komači: Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó představuje srovnávací studii s komentovanými překlady pěti středověkých japonských divadelních textů (her ), v nichž se v různých podobách objevuje postava legendární básnířky z 9. století, Ono no Komači. Porovnána jsou dvě libreta, v nichž autor sleduje smyšlený příběh o životě a smrti básnířky, se třemi hrami, v nichž je v postavě Komači oslavena japonská poezie waka.

S. Martinásková z KAS píše o reflexi modernizace Japonska v tradiční poezii tanka a haiku

Publikace Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku je věnována básnické reflexi modernizace Japonska v tradičních formách tanka a haiku od konce 19. století do současnosti. Pozornost je věnována tomu, jak básníci napříč monitorovaným obdobím zachycují proměny doby, společnosti a způsobu života. V kontextu nové, moderní doby je redefinován pojem „příroda“ tradičně představující hlavní zdroj básnické inspirace. Autorka se také zabývá tím, jak moderní básníci ve své tvorbě za užití motivů moderního světa pojímají mezilidské vztahy.

H. Zawiszová z KAS vydala novou knihu zabývající se japonskou sociální interakcí

Kniha On 'doing friendship' in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people přináší nahlédnutí do konverzačních interakcí mladých Japonců, kteří sami sebe označují za přátele. Sleduje, jak mluvčí manifestují a zároveň utvářejí své vztahy v interakci, jinými slovy, jak „dělají přátelství“. Studie čerpá především z poznatků a metod konverzační analýzy, interakční lingvistiky a interakční sociolingvistiky. Pomocí analýzy nahrávek rozhovorů, pořízených samotnými aktéry v pro ně přirozeném prostředí, byly autorkou vyčleněny tři kategorie úzce propojených praktik, jež se jeví jako zásadní pro „dělání přátelství“ ve zkoumaném kontextu. Jsou to konverzační humor, konverzační vyprávění a konstrukce vztahové kontinuity. Stěžejní část této publikace pak tvoří detailní analýza a popis způsobů realizace a využití praktik spadajících do těchto tří kategorií v konverzačních interakcích jedné dvojice přátel.

Vyšla kniha na téma Korejců ve střední Evropě, editorem je A. Schirmer z korejské sekce KAS

Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others is a multi-perspective compendium of evidence about two Korean archaeologists who spent formative but also troubled years in Europe during the 1930s and 1940s. Decades before a Korean diaspora in Europe began to take shape, these two embodied unique facets of what can be called a Korean colonial modernity outside of the Japanese empire. [...] Carefully researched, spotlighting numerous previously neglected or undiscovered sources, and richly illustrated, this volume is devoted to the examination of testimonies, writings and “traces” of very distinctive individuals. Special attention is given to how they negotiated European representations of East Asia — challenges to their Korean nationalist, yet nuanced, stances of self-assertion. (zdroj)

Vyšlo nové vydání knihy Dějiny Vietnamu, součástí autorského týmu je i M. Strašáková z KAS

Publikace představuje dějiny Vietnamu od nejstarších dob až po současnost. Od prvních kultur doby bronzové přes hlavní milníky francouzské koloniální nadvlády až k druhé indočínské válce, na jejímž konci se podařilo Vietnam sjednotit pod komunistickým režimem, který se v zemi drží u moci až do současnosti. Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Nové vydání je obohacené o vietnamskou diakritiku a celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR. (zdroj)

T. Slaměníková (KAS FF UP) vydala novou knihu o čínském znakovém písmu

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ. Toto číslo bylo sestaveno u příležitosti významného životního jubilea přední české japanoložky prof. Zdenky Švarcové, která na Katedře asijských studií FF UP působí. Autory příspěvků jsou čeští i zahraniční kolegové a žáci paní profesorky. Celé číslo je dostupné ke stažení zde.