František Kratochvíl, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633461

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.66

Odborný asistent

V letech 1995-1998 jsem studoval bohemistiku a nederlandistiku na FF UK. V roce 1998 jsem odešel studovat do Nizozemí, kde jsem vystudoval jsem nederlandistiku (2002) na Radboudově univerzitě v Nijmegenu v Nizozemí. Tam jsem začal studovat také indonéštinu, metodologii terénního výzkumu a kulturní antropologii. V roce 2002 jsem nastoupil do doktorského studia obecné lingvistiky na Leidenské univerzitě. Moje dizertace z roku 2007 je gramatika papuánského jazyka Abui, kterou jsem napsal pod vedením prof. Marian Klamer (Leiden University) a Dr. Gera Reesinka (Max Planck Institute, Nijmegen). Poté jsem byl postdok v australském Melbourne ve Výzkumném centru pro jazykovou typologii (Research centre for Linguistic Typology) na La Trobe University pod vedením prof. R.M.W. Dixona a prof. Alexandry Y. Aikhenvald. Od roku 2009 jsem byl lektorem na Hongkongské baptistické univerzitě. Poté jsem nastoupil jako odborný asistent na singapurskou Nanyang Technological University, kde jsem vyučoval obecnou a malajskou lingvistiku. Od roku 2017 jsem vedoucím Katedry asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Učím obecnou lingvistiku, lingvistiku asijských jazyků, indonéský jazyk, literaturu, kulturu a dějiny. Vzdělání je portál do nových světů a všichni, kdo tento portál hledají, nové světy najdou.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 13:15–15:45 TS26 2.66 + online (Zoom)
úterý 09:00–11:15 TS26 2.66 + online (Zoom)
čtvrtek 08:00–09:30 TS26 2.66 + online (Zoom)
pátek 10:30–13:00 2.66 + online (Zoom)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • International Conference for Austronesian Languages (ICAL) (předseda, 2021–)
  • Societas Linguistica Europeana (poradce, 2023–)
  • Association for Linguistic Typology (poradce, 2009–)
ČLÁNEK
Vomlel J., Kratochvíl V., Kratochvíl F. Structural learning of mixed noisy-OR Bayesian networks. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING. 2023.
Kratochvíl F., Moeljadi D., Delpada B., Kratochvíl V., Vomlel J. Aspectual pairing and aspectual classes in Abui. STUF-Language Typology and Universals. 2021.
Kelly JM., Coupe AR., Kratochvíl F., Lim Q., Ng XY., Ong HY., Teo A., Gawne L. Illustrating Literacy Materials for Endangered Languages: Ethical Dilemmas and Artistic Trials. Asian Journal of Sociological Research. 2021.
Sauerland U., Hollebrandse B., Kratochvíl F. When hypotaxis looks like parataxis: embedding and complementizer agreement in Teiwa. Glossa-A Journal of General Linguistics. 2020.
Kratochvíl F., Sio JU. VOT Contrasts in Zhongshan Min. Current Research in Chinese Linguistics. 2018.
Kratochvíl F., Delpada B., Perono Cacciafoco F. Abui landscape names: Origin and functions. Onoma: Journal of the International Council of Onomastic Sciences. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Morgado da Costa L., Kratochvíl F., Saad G., Delpada B., Lanma DS., Bond FCh., Wolfová N., Blake A. Linking SIL Semantic Domains to Wordnet and Expanding the Abui Wordnet through Rapid Word Collection Methodology. In Rigau G., Bond FCh., Rademaker A. (Eds.) Proceedings of the 12th Global Wordnet Conference. 2023.
Kratochvíl F., De Passos Morgado Da Costa LG. Abui Wordnet: Using a Toolbox Dictionary to develop a wordnet for a low-resource language. Proceedings of 1st Workshop on NLP applications to field linguistics. 2022.
Kratochvíl F., Saad G., Vomlel J., Kratochvíl V. Automatic Verb Classifier for Abui (AVC-abz). Proceedings of the Workshop on Resources and Technologies for Indigenous, Endangered and Lesser-resourced Languages in Eurasia within the 13th Language Resources and Evaluation Conference. 2022.
Kratochvíl F., Kratochvíl V., Vomlel J. Learning Noisy-Or Networks with an Application in Linguistics. Proceedings of Machine Learning Research:Volume 186: International Conference on Probabilistic Graphical Models, 5-7 October 2022, Almerı́a, Spain. 2022.
Kratochvíl F., Kratochvíl V., Saad G., Vomlel J. Modeling the spread of loanwords in South-East Asia using sailing navigation software and Bayesian networks. Proceedings of the 12th Workshop on Uncertainty Processing (WUPES’22) Kutná Hora, Czech Republic. 2022.
KAPITOLA V KNIZE
Kratochvíl F., Saad G., Delpada B., Vyzhlakov M. Onomatopoeia in Abui. In Körtvélyessy L., Štekauer P. (Eds.) Onomatopoeia in the World’s Languages: A Comparative Handbook. 2024.
Coupe A., Kratochvíl F. Asia before English. In Bolton K., Botha W., Kirkpatrick A. (Eds.) The Handbook of Asian Englishes. 2020.
Kratochvíl F., Binte Ismail NI., Hamzah D. Stance, categorisation, and information structure in Malay. In . (Eds.) Perspectives on information structure in Austronesian languages. 2018.
Klamer M., Kratochvíl F. The evolution of differential object marking in Alor-Pantar languages. Diachrony of differential argument marking. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kratochvíl F., Saad G., Vyzhlakov M., Delpada B., Kratochvíl V., Vomlel J. Applicative verbs in Abui. 2023.
Morgado da Costa L., Kratochvíl F., Saad G., Delpada B., Lanma DS., Bond FCh., Wolfová N., Blake AL. Linking SIL Semantic Domains to Wordnet and Expanding the Abui Wordnet through Rapid Words Collection Methodology. 2023.
Kratochvíl F., Kundrát M., Parrott JK. Stem change in Sawila. 2023.
Kratochvíl F., Saad G., Vomlel J., Kratochvíl V. Automatic Verb Classifier for Abui (AVC-abz). 2022.
Kratochvíl F., Saad G., Delpada B., Kratochvíl V., Vomlel J. Inflectional and derivational morphology of the Abui verb. 2022.
Kratochvíl F., Kratochvíl V., Vomlel J. Learning noisy-or networks with an application in linguistics. 2022.
Kratochvíl F., Kratochvíl V., Saad G., Vomlel J. Modeling the spread of loanwords in South East Asia Sea. 2022.
Kratochvíl F., Saad G., Vyzhlakov M., Delpada B. Onomatopoeia in Abui. 2022.
Kratochvíl F., Sio JU., Arsenijevic B. Equative and Similative Demonstratives – A preliminary typology. 2018.
Kratochvíl F., Sio JU. Tone in Zhongshan Min. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kratochvíl F., Saad G., Adelaar KA. Tracing Wanderwörter in Southeast Asia. 2022.
Kraus F., Kučera O., Kratochvíl F., Gerstl A., Lomaka T., Melicharová N., Motalová T. The 11th EuroSEAS Conference 2021 in Olomouc. 2021.
Zawiszová H., Lavička M., Kratochvíl F. 14th Annual Conference on Asian Studies: Voiced and Voiceless in Asia. 2020.
Sio JU., Kratochvíl F., Motalová T. The First International Workshop on Cantonese Syntax. 2019.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Foley B., Arnold J., Coto-Solano R., Durantin G., Ellison TM., van Esch D., Heath S., Kratochvíl F., Maxwell-Smith Z., Nash D., Olsson O., Richards M., San N., Stoakes H., Thieberger N., Wiles J. Building Speech Recognition Systems for Language Documentation: The CoEDL Endangered Language Pipeline and Inference System (ELPIS). Proceedings of the The 6th international workshop on spoken language technologies for under-resourced languages (SLTU'18). 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Tutoring DAS/MT ZS Cv 0
Tutoring DAS/MT LS Cv 0
Diplomový seminář 1 DAS/3BC1 LS Se 0
Úvod do studia jazyka 1 DAS/5UJ1 ZS Cv 3
Indonéština 1 ASI/BI1 ZS Cv 2
Indonéština 1A ASI/BI1A ZS Cv 2
Indonéština 1A ASI/BI1A ZS 2
Indonéština 1B ASI/BI1B ZS Cv 2
Indonéština 2A ASI/BI2A LS 2
Diplomový seminář 2: Bakalářská práce DAS/BC2 ZS Se 0
Diplomový seminář 3: Bakalářská práce DAS/BC3 LS Se 0
Tutoring DAS/BT ZS Cv 0
Indonéština 3 ASI/BI3 ZS Cv 2
Indonéština 6A ASI/BI6A LS Cv 2
Diplomový seminář 2 DAS/DS2 ZS Se 0
Historie Indonésie 2 ASI/HI2 LS 2
Indonéština v sociokulturním kontextu ASI/ISKK LS Se 2
Novodobá indonéská literatura ASI/NIL LS Se 1
Novodobá indonéská literatura ASI/NIL LS 1
Rezervace místnosti ASI/REZMI LS 2
Starší indonéská literatura ASI/SIL ZS 1
Starší indonéská literatura ASI/SIL ZS Se 1
Historická a sociální geografie Asie DAS/HSGEO ZS 2
Indonéština 7 DAS/IND7 ZS Cv 2
Indonéština 8 DAS/IND8 LS 2
MV II - Sociologie a kulturní antropolog KDV/95MS1 LS Se 0
MV III - Sociologie a kulturní antropol KDV/95MS2 LS Se 0
Asijská studia I: Přehled literatury k v KDV/91AA1 ZS Se 0
Asijská studia II: Teoretický rámec výzk KDV/91AA2 LS Se 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŠAMAJOVÁ FIF Filologie 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)