František Kratochvíl, MA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633461

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.66

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11:30–13:00 TS26 2.66 + online (Zoom)
pondělí 14:30–16:00 TS26 2.66 + online (Zoom)
čtvrtek 08:00–09:30 TS26 2.66 + online (Zoom)
čtvrtek 11:00–12:40 TS26 2.66 + online (Zoom)
Úřední hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pracovní dny 08:00–16:00 TS26 2.66 konzultace po domluvě nebo v daných hodinách / consultations only by appointment or in the stipulated hours
KAPITOLA V KNIZE
Klamer M., Kratochvíl F. The evolution of differential object marking in Alor-Pantar languages. Diachrony of differential argument marking. 2018.
Coupe A., Kratochvíl F. Asia before English. In Bolton K., Botha W., Kirkpatrick A. (Eds.) The Handbook of Asian Englishes. 2020.
Kratochvíl F., Binte Ismail NI., Hamzah D. Stance, categorisation, and information structure in Malay. In . (Eds.) Perspectives on information structure in Austronesian languages. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kraus F., Kučera O., Kratochvíl F., Gerstl A., Lomaka T., Melicharová N., Motalová T. The 11th EuroSEAS Conference 2021 in Olomouc. 2021.
Zawiszová H., Lavička M., Kratochvíl F. 14th Annual Conference on Asian Studies: Voiced and Voiceless in Asia. 2020.
Sio JU., Kratochvíl F., Motalová T. The First International Workshop on Cantonese Syntax. 2019.
ČLÁNEK
Sauerland U., Hollebrandse B., Kratochvíl F. When hypotaxis looks like parataxis: embedding and complementizer agreement in Teiwa. Glossa-A Journal of General Linguistics. 2020.
Kratochvíl F., Sio JU. VOT Contrasts in Zhongshan Min. Current Research in Chinese Linguistics. 2018.
Kratochvíl F., Delpada B., Perono Cacciafoco F. Abui landscape names: Origin and functions. Onoma: Journal of the International Council of Onomastic Sciences. 2016.
Kratochvíl F., Moeljadi D., Delpada B., Kratochvíl V., Vomlel J. Aspectual pairing and aspectual classes in Abui. STUF-Language Typology and Universals. 2021.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Foley B., Arnold J., Coto-Solano R., Durantin G., Ellison TM., van Esch D., Heath S., Kratochvíl F., Maxwell-Smith Z., Nash D., Olsson O., Richards M., San N., Stoakes H., Thieberger N., Wiles J. Building Speech Recognition Systems for Language Documentation: The CoEDL Endangered Language Pipeline and Inference System (ELPIS). Proceedings of the The 6th international workshop on spoken language technologies for under-resourced languages (SLTU'18). 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Historie Indonésie 1 ASI/HI1 ZS 2
Asijská studia I: Přehled literatury k v KDV/91AA1 ZS Se 0
Academic English KDV/92AAE LS Se 0
MV II - Sociologie a kulturní antropolog KDV/95MS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2: Bakalářská práce DAS/BC2 ZS Se 0
Tutoring DAS/BT ZS Cv 0
Historická a sociální geografie Asie DAS/HSGEO ZS 2
Indonéština 7 DAS/IND7 ZS 2
Tutoring DAS/MT ZS Cv 0
Úvod do studia jazyka 1 DAS/5UJ1 ZS Cv 2
Turistická geografie ASI/TUG ZS 1
Turistická geografie ASI/TUG ZS Se 1
Úvod do kulturních studií Indonésie ASI/UKS1 ZS Se 1
Úvod do kulturních studií Indonésie ASI/UKS1 ZS 1