Petra Sváková, MA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633655

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

1.67

Asistent

ČLÁNEK
Sváková P. Iluze 환영. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2020.
KNIHA - CELEK
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Sejong Korean Culture 1 ASK/KC1 ZS Se 4
Obchodní korespondence ASK/OK ZS Cv 2
Přednáškový blok jiné 3 ASK/PBJ3 ZS 2
Sejong Korean Conversation 1 ASK/SKC1 ZS Se 13
Sejong Korean Conversation 3 ASK/SKC3 ZS Se 4
Sejong Korean 1 ASK/SK1 ZS Se 8
Sejong Korean 2 ASK/SK2 ZS Se 4
Audioorální cvičení 1 ASK/19AC1 ZS Cv 10
Diplomový seminář 1 ASK/19DS1 ZS Cv 2
Korejština 1 ASK/19K1 ZS Cv 4
Topik 1 ASK/19T1 ZS Cv 3
Sejong Korean 3 ASK/SK3 ZS Se 4